اسپیسر بندبل(خم شو)11 قیمت یک کارتن


اسپیسر بندبل(خم شو)11(5متری)1475مترطول295شاخه

قیمت هر متر طول: 15300 ریال