اسپیسر بندبل(خم شو)9 قیمت یک کارتن


اسپیسر بندبل9(5متری)1760مترطول352شاخه

قیمت هر متر طول: 13500 ریال