اسپیسر بندبل(خم شو)بوتیل دار8 قیمت یک کارتن


بندبل(خم شو)بوتیل دار8(5متری)1890مترطول378شاخه

قیمت هر متر طول: 15300 ریال