پروفیل دکوراتیو 8 نقره ای ترک مهسان(فروش به صورت چهارچوب اسپیسر)