کانکتور

کانکتور فلزی مهسان در بسته بندی 1000عددی برای امتداد اسپیسرهای خم شو(بندبل) استفاده می شود.

قطعات از جنس پلاستیک و یا فلز برای اتصال اسپیسر بصورت چهارچوب و یا ممتد که با اشکال 90درجه و 180درجه موجود می باشد –لازم به ذکر است نوع و ضخامت هر گوشه می بایست مطابق با شرایط اسپیسرها تولید شده باشد و اسپیسر های تولیدی هر شرکت می بایست با گوشه های همان تولید کننده مصرف شود.

 

نام فی قیمت
کانکتور فلزی 6 فی هر عدد 2000 ریال قیمت هر بسته 2/000/000 ریال
کانکتور فلزی 8 فی هر عدد 2000 ریال قیمت هر بسته 2/000/000 ریال
کانکتور فلزی 10 فی هر عدد 2000 ریال قیمت هر بسته 2/000/000 ریال
کانکتور فلزی 12 فی هر عدد 2000 ریال قیمت هر بسته 2/000/000 ریال
کانکتور فلزی 14 فی هر عدد 2000 ریال قیمت هر بسته 25/000/000 ریال
کانکتور فلزی 16 فی هر عدد 2000 ریال قیمت هر بسته 25/000/000 ریال

کانکتور پلاستیکی مهسان در بسته بندی 1000عددی برای امتداد اسپیسر های خم شو(بندبل) استفاده می شود.

نام فی قیمت
کانکتور پلاستیکی 6 فی هر عدد 600 ریال قیمت هر بسته 600/000 ریال
کانکتور پلاستیکی 8 فی هر عدد 600 ریال قیمت هر بسته 600/000 ریال
کانکتور پلاستیکی 10 فی هر عدد 600 ریال قیمت هر بسته 600/000 ریال
کانکتور پلاستیکی 12 فی هر عدد 600 ریال قیمت هر بسته 600/000 ریال
کانکتور پلاستیکی 14 فی هر عدد 600 ریال قیمت هر بسته 600/000 ریال
کانکتور پلاستیکی 16 فی هر عدد 600 ریال قیمت هر بسته 25/000/000 ریال

13 کالا