اسپیسرآلومینیومی

اسپیسر آلومینیومی ساخت مهسان
اولین تولید کننده این نوع پروفیل می باشد که رعایت فرم و استانداردهای جهانی علاوه بربهترین انتخاب مصرف کنندگان داخلی به بیش از 5کشورصادر و توانسته است استانداردهایکشورهای مقصد را بگذراند و هیچ تفاوتی بین
اسپیسر مصرفی در ایران با اقلام صادراتیوجود ندارند –اسپیسر در انواع استانداردبا ضخامت 190الی220میکرون و بندبل (خم شو)با ضخامت 300الی320میکرون بصورت عادی و یا بوتیل دار با شاخه های 3و5متری در
بسته بندی های ایمن بصورت کارتنی قابل ارائه است.
اسپیسر استاندارد
اسپیسر استاندارد بوتیل دار
ضخامت 190الی220میکرونشاخه 5متری بصورت کارتنی برای تولید بصورت دستی یا نیمه اتوماتیک
اسپیسر بندبل(خم شو)
اسپیسر بندبل(خم شو)بوتیل دار
ضخامت 300تا 320میکرون با قابلیت بندینگ (خم شونده)برای تولیدات اتوماتیک با شاخه های 5متری داخل کارتن

49 کالا