اسپیسر 10بوتیل دار قیمت یک کارتن


قیمت قدیم: 9,750,000 ریال

(3متری)780مترطول260شاخه

قیمت هر متر طول: 11300 ریال