پروفیل دکوراتیو 8 سفید ترک مهسان(فروش به صورت چهارچوب اسپیسر)